Održan drugi međunarodni sastanak u sklopu URBACT projekta „Volunteering Cities“

U Španjolskom gradu Altei, od 27. do 30. ožujka održan je drugi međunarodni sastanak svih gradova partnera na projektu „Volunteering Cities“ URBACT III Programa. Predstavnici osam gradova ponovno su se sastali kako bi aktivno radili na pripremi svojih akcijskih planova prijenosa dobre prakse.

Jedan od prvih zadataka svih gradova partnera je upravo izrada plana prijenosa dobre prakse kao okvira unutar kojeg će svaki pojedini grad raditi. Tzv. „Transfer plan“ opisuje elemente dobre prakse ciparskog grada Athienou-a, te ih prilagođava mogućnostima i ciljevima koji svaki pojedini grad partner želi postići. U njemu se, u odnosu na postavljene ciljeve ističu prednosti, te poteškoće koje će svaki pojedini grad- partner imati u provedbi s obzirom na svoju postojeću razvijenost i socijalne probleme s kojima se susreće. Bit samog plana je postaviti ciljeve realno s obzirom na mogućnosti svake pojedine lokalne zajednice (financijske, politička podrška, ljudski resursi, itd.). Svi gradovi odabrali su 4 najvažnija elementa prijenosa dobre prakse; participativno odlučivanje, međugeneracijska solidarnost, mobilizaciju mladih volontera, te uključenost lokalnih obrtnika, poduzetnika i drugih u rješavanje socijalnih problema u zajednici.

Osim rada na izradi planova prijenosa, tematski se detaljnije obradio element međugeneracijske solidarnosti. Grad Altea kao domaćin ovog međunarodnog sastanka izabrao je međugeneracijsku solidarnost kao element koji je najmanje razvijen u njihovom gradu. Problem sa kojim se oni susreću je veliki broj stranaca, većinom umirovljenika, doseljenih na područje grada. Čak 32% stanovništva toga španjolskog grada čine stranci. Cilj Altee je njihova integracija u lokalno stanovništvo, a kao jedan od načina je upravo provođenje aktivnosti koje će uključivati osobe starije životne dobi i mlade.

Dva dana predanog rada, rezultirala su završenim i prezentiranim plan prijenosa dobre prakse svakog partnera, te međusobnom razmjenom ideja i iskustva. Sljedeći sastanak planira se u lipnju 2019. godine u Poljskom gradu, Radlinu, a do tada sve partnere očekuje aktivan rad njihovih lokalnih URBACT grupa, te provođenje lokalnih aktivnosti.

Ispred Grada Pregrade na sastanku su sudjelovale Marija Marjanović, kao lokalna koordinatorica projekta i koordinatorica URBACT lokalne grupe, Ksenija Ogrizek, Pročelnica UO za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade, te Davor Špoljar, ravnatelj gradskog Muzeja i član URBACT lokalne grupe Grada Pregrade.