Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Čet, 23/05/2019 - 14:42
Datum

U Gradskoj je vijećnici u srijedu 22. svibnja 2019. održana 18. sjednica Gradskog vijeća. Nakon usvajanja zapisnika s prethodne sjednice, vijećnice i vijećnici donijeli su Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i Financijskog izvješće za 2018. godinu Gradskog društva Crvenog križa Pregrada te Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i Izvršenja Financijskog plana  za 2018. godinu Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina.

Na dnevnom redu našla se i izmjena Statuta Gradske knjižnice Pregrada radi usklađivanja sa Zakonom o knjižnicama te davanje suglasnosti za provedbu projekta sanacije fasade zgrade pregradskog gradskog muzeja i knjižnice odobrenog na natječaju Ministarstva kulture za ulaganje u kulturnu infrastrukturu u 2019. godini.

Također, donesena je Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora HUMPLIN d.o.o, Odluka o izdavanju bjanko zadužnice kao  instrumenta osiguranja Ugovora o sufinanciranju broj 161-18 za projekt „Povećanje materijalnih uvjeta dječjeg vrtića  „Naša radost Pregrada“, sklopljenog između Dječjeg vrtića Naša radost Pregrada i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a Gradsko vijeće dalo je i suglasnost Muzeju grada Pregrade za provedbu projekta „Seniori za baštinu“ financiranog u okviru Erasmus plus programa.

Osim toga, donesen je Zaključak o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada  Pregrade za 2018. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe za 2018. godinu. Tako su u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine ostvareni ukupni prihodi Proračuna Grada Pregrade u iznosu 20,6 milijuna kuna, dok su ukupni izdaci izvršeni u iznosu 19,7 milijuna kuna. Višak za prijenos u 2019. godinu iznosi 532.907,52 kune.

Odluke i Zaključke s 18. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje: https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVrGVqCHvM4ysssPuR

 

Novosti

Brzi pristup