Otvorenje Street workout parka i obnovljenog školskog igrališta

Proteklih nekoliko mjeseci građani Pregrade, članovi udruga sa područja grada Pregrade, članovi mjesnog odbora Pregrada marljivo su i aktivno radili na izgradnji novog street workout parka "KUNA-FIT". Također istovremeno radovi su se aktivno izvodili i  na uređenju nogometnog i košarkaškog igrališta kod osnovne škole Janka Leskovara u Pregradi.

Najveći dio svih aktivnosti ostvaren je kroz dobrovoljni rad građana.

Navedene aktivnosti samo su početak izvršenja planova koji se žele ostvariti na području obogaćivanja sportsko-rekreativnih sadržaja u našem gradu. Gradska uprava otvorena je za suradnju i sa oduševljenjem će pružiti podršku svim istim i sličnim aktivnostima.

Hvala svima koji su svojim radom ili donacijama pružili podršku i pomogli u realizaciji aktivnosti oko uređenja igrališta kod osnovne škole Janka Leskovara te izgradnji street workout parka „KUNA-FIT“ , te također hvala koordinatoru radova, Robertu Baričeviću.

Otvorenje street workout parka "KUNA-FIT" Pregrada održano je u subotu 11. srpnja 2015. godine. Obilježeno je sportskim aktivnostima, odnosno uz nogomet, košarku i naravno vježbanje u novoizgrađenom street workout parku "KUNA-FIT".

Podršku su pružili i gradonačelnik grada Pregrade, Marko Vešligaj, članovi Gradskog vijeća Grada Pregrade, članovi Dječjeg Gradskog vijeća te učenici i učenice OŠ Janka Leskovara.