Podjela kompostera za zbrinjavanje biološkog otpada

Grad Pregrada započinje s podjelom kompostera za zbrinjavanje biološkog otpada građanima i građankama koji su iskazali interes ispunjavanjem obrasca u ožujku 2018. godine.

Građani koji su iskazali interes za dodjelu kompostera moći će svoj spremnik preuzeti u prostorijama Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, u razdoblju od srijede 4. rujna 2019. do srijede 11. rujna 2019., od 8 do 10 sati te od 12 do 15 sati. Također, komposteri će se moći preuzeti i u subotu 7. rujna od 9 do 12 sati.

Zaprimljeno je ukupno 183 zahtjeva, a trošak nabave kompostera zapremnine 400 litara iznosi 61.020,00 kn. Navedeni iznos Grad Pregrada osigurao je svojim proračunom za 2019. godinu.

Za više informacija možete se javiti na broj telefona komunalnog redara Marije Presečki 091/376-0526.