Rezultati natječaja udruga u sportu 2019.

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području grada Pregrade (03.ožujak 2016.g.), članka 54. Statuta SZGP (02.veljače 2016.g.), Javnog natječaja za financiranje projekata/programa udruga u sportu na području grada Pregrade za 2019. godinu od 01.02.2019. godine, te prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata od 18.04.2019. godine, Predsjednik SZGP, donio je O D L U K U o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga u sportu na području grada Pregrade za 2019. godinu.

Sve udruge koje su obuhvaćene Odlukom obavezne su prije zaključenja Ugovora dostaviti dodatnu dokumentaciju, koja je određena u Uputama za prijavitelje. Navedenu dokumentaciju pregledati će Povjerenstvo, nakon čega će uputiti konačan prijedlog za dodjeljivanje financijskih sredstava i sklapanje Ugovora Predsjedniku SZGP.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Sportska zajednica Grada Pregrade će potpisati ugovor o financiranju projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja konačne odluke o financiranju. 

Red.br.

Naziv udruge

Program/

projekt

Ostvareni bodovi od ukupno 100

Prijedlog Povjerenstva u kunama

1.

HPD „KUNAGORA“ Pregrada, Vrhi Pregradski 69, Pregrada

Projekt: „Šetnjom do zdravlja-2019“

100

10.500,00

2.

ŠK Pregrada, Trg Gospe Kunagorske 15, Pregrada

Program:

Realizacija plana rada ŠK Pregrada za 2019. godinu

90

10.000,00

3.

ŽNK Pregrada, Ul. Ljudevita Gaja 32, Pregrada

Program:

„Natjecateljska sezona 2018./2019. i 2019./2020.“

89

102.000,00

4.

NK Pregrada, Ul. Ljudevita Gaja 32, Pregrada

Program:

„Natjecateljska sezona 2018./2019. i 2019./2020.“

88

165.000,00

5.

ŠRD Gorica, Ulica Stjepana Radića 17, Pregrada

Program:

Ribolovna sezona 2019.

78

4.500,00

 

UKUPNO:

 

 

292.000,00