Sazvana 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Pregrade sazvao je 16. po redu sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati u srijedu 16. rujna  2015. godine sa početkom u 18 sati, uz slijedeći dnevni red;

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
2. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014.g. Nogometnog kluba Pregrada,
3. Razmatranje i prihvaćanje  Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2014.g. Ženskog nogometnog kluba „Pregrada“,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Pregrade (Službeni glasnik KZŽ 13/08) 
5. Razmatranje prijedloga i  donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pregrade,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika Grada Pregrade,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Međuvlasnički ugovor za nekretninu k.č. br. 931/19 k.o.Pregrada, z.k.ul.1104,
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u Kulturni centar Grada Pregrade,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja,
10. Razmatrane prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Pregrade,
11. Razmatranje i prihvaćanje prijedloga  Polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2015.g.i Polugodišnjeg izvješća  o korištenju proračunske rezerve za 2015.g.
12. Razmatranje prijedloga i usvajanje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2015.g.
13. Informacija o Izvješću o obavljenoj reviziji-sprečavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije.
14. Informacija o Izvješću o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju Ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne vodoopskrbe ( opskrbe pitkom vodom)  na području Krapinsko-zagorske županije za 2012.g.
15. Razno. 

Materijale za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade možete preuzeti na slijedećem linku:

http://1drv.ms/1NlFEdE