Sufinanciranje prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja grada Pregrade

Gradonačelnik grada Pregrade donio je Zaključak o sufinanciranju naknade za troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja grada Pregrade u školskoj godini 2015./2016 (Klasa; 602-03/15-01/05, Urbroj: 2214/01-02-15-01). Zaključak se primjenjuje od početka školske godine, odnosno 07. rujna 2015., a njime se utvrđuju kriteriji i načini sufinanciranja naknade za troškove prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području grada Pregrade.

Tekst Zaključka nalazi se u prilogu.