Sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola

Poštovani/e,

ovim putem obavještavamo Vas da će Krapinsko – zagorska županija, sukladno Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi („Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije“, broj: 15/14), u školskoj godini 2015./2016. osigurati sredstva za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola.

Prema navedenoj Odluci, pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola može ostvariti:

  • jednoroditeljska obitelji s jednim ili dvoje djece na redovitom školovanju u iznosu od 500,00 kuna,

  • obitelji s troje djece na redovitom školovanju u iznosu od 750,00 kuna,

  • obitelji sa četvero ili više djece na redovitom školovanju u iznosu od 1.000,00 kuna,

pod uvjetom da prosječni mjesečni prihod kućanstva, isplaćen u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev, ne prelazi iznos prihoda utvrđen Zaključkom Župana („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj: 16/14).

Tako za ostvarivanje ovog prava mjesečna visina prihoda kućanstva ne smije iznositi više od:

  - 1.200,00 kn za jednočlano kućanstvo,

  - 1.800,00 kn za dvočlano kućanstvo,

  - 2.400,00 kn za tročlano kućanstvo,

  - 3.200,00 kn za četveročlano kućanstvo,

  - 4.000,00 kn za peteročlano kućanstvo,

a za svakog daljnjeg člana iznos prihoda kućanstvo povećava se za 700,00 kn. 

Sukladno članku 14. Odluke o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz programa socijalne skrbi prihodi kućanstva definiraju se sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 157/13 i 152/14).    

Zahtjevi za ostvarivanje navedenog prava mogu se podići i u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, na adresi Magistratska 1, Krapina, gdje se i popunjeni zahtjevi, uz potrebnu dokumentaciju predaju osobno, odnosno dostavljaju poštom, najkasnije do 31. listopada ove godine. Također, zahtjevi su dostupni i na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije: http://www.kzz.hr/, svim osnovnim i srednjim školama na području Županije, te centrima za socijalnu skrb.

Napominjemo da djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca HRVI iz domovinskog rata, ostvaruju pravo na besplatne udžbenike, pod uvjetom da ispunjavaju utvrđeni imovinski cenzus, a koji iznosi 1.995,60 kuna po članu obitelji. O ostvarivanju navedenog prava rješava Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Obrazac zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći i izjavu podnositelja zahtjeva možete pronaći u prilogu.