Sv. Nikola u gradu Pregradi

Pozivamo Vas da zajedno sa svojim mališanima dođete u četvrtak 03.12.2015. godine u  16.00 sati u Dječji vrtić Naša radost, kako bi zajedno obilježili predstojeći blagdan Svetog Nikole. Grad Pregrade je i ove godine organizirao podjelu prigodnih paketića/poklona povodom blagdana Svetog Nikole. Pokloni su namijenjeni za naše najmlađe članove zajednice, djecu predškolske dobi koja ne polaze predškolski  ili redoviti program Dječjeg vrtića i to sa područja Pregrade, Pregrada Vrha, Benkova, Klenica,Valentinova, Bušina, Cigrovca, Svetojurskih Vrha, Vojsak, Gornje i Donje Plemenšćine te dijela Gorjakova te polaznike predškole Pregrada.

RASPORED PODJELE PAKETA/POKLONA;
 U  PETAK, 04.12. 2015.  
09:00  sati  PŠ Benkovo, za djecu od I.-IV. razreda,
10:00 sati Dječji vrtić Naša radost, za redovne polaznike Dječjeg vrtića Naša radost,
12 ,50 sati u Osnovnoj školi Janka Leskovara  u Pregradi, za djecu od I.-IV. razreda,
17,00 sati PŠ Kostel, za djecu od I.-IV. razreda te djecu koja ne polaze dječji vrtić ili predškolu.

U SUBOTU 05.12. 2015. godine u 18,00 sati, Župa Pohoda BDM Vinagora, za djecu od I.-IV. razreda PŠ Vinagora, PŠ Sopot,  te djecu koja ne polaze dječji vrtić ili predškolu.

U NEDJELJU 06.12. 2015. godine u 10,45 sati, Župa Kraljice mira Marinci, za djecu od I.-IV. razreda  PŠ Stipernica, PŠ Gorjakovo, te djecu koja ne polaze dječji vrtić ili predškolu.