Završena II. faza postavljanja ulične rasvjete u 2015. godini

U 11. i 12. mjesecu izvedeni su radovi na postavljanju svjetiljki ulične rasvjete u Pregradi u sklopu projekta "Rekonstrukcija javne rasvjete sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja" (u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).
U drugoj fazi radova za 2015. godinu montirano je 100 novih svjetiljki na slijedećim lokacijama :
1. Kostel (TPR130 Kostel bregi 4)              
2. Plemenšćina (kod Draša)              
3. R.Jorgovanića do Pregrada Vrhi (pored groblja) 
4. Višnjevec         
5. Gorjakovo (TPR025 Gorjakovo gornje 1)     
6. Ulica Pod Lenartom (i lovački dom)     
7. Grofova Ratkaja (zavoj iznad Kramarića)
8. Ulica J.Leskovara / A.Šenoe     

Nastavak realizacije projekta bit će na proljeće 2016. godine (prva faza) kada će se izvoditi radovi na lokacijama koje su predviđene projektom. Radovi se planiraju u 05. i 06. mjesecu, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.