Opskrba električnom energijom

Objavljeno Čet, 24/03/2022 - 09:01
grad

Naručitelj GRAD PREGRADA objavio je dana 24. ožujka 2022. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: "Opskrba električnom energijom" , broj objave: 2022/S 0F2-0011804.

Detalje o objavi možete vidjeti na web adresi: https://eojn.nn.hr

Postupci javne nabave

Brzi pristup