REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA I NADOGRADNJA) VATROGASNOG DOMA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA I SPREMIŠTA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA PREGRADA

Objavljeno Uto, 03/05/2022 - 10:03
dvd

Naručitelj: DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PREGRADA je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA I NADOGRADNJA) VATROGASNOG DOMA I OPREMANJE VATROGASNOG DOMA I SPREMIŠTA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA PREGRADA,
broj objave: 2022/S 0F2-0018419.

 

NARUČITELJ

Dobrovoljno vatrogasno društvo Pregrada

SJEDIŠTE NARUČITELJA

Ulica Josipa Karla Tuškana 12 , 49 218 Pregrada

OIB

14578244020

KONTAKT

+ 385 98 364 558

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE

dvd.pregrada@gmail.com

Postupci javne nabave

Brzi pristup