Izgradnja multifunkcionalne sportske građevine

Objavljeno Sri, 31/05/2023 - 14:47
pregrada
Datum

Naručitelj, Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16, 114/22; u daljnjem tekstu ZJN 2016) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 EUR bez PDV-a za robu i usluge odnosno 66.360,00 EUR bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Projekt izgradnje multifunkcionalne sportske građevine financiran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, tip operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, sukladno Ugovoru o financiranju zaključenim dana 14.09.2022. godine između Grada Pregrade i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Poziv je objavljen putem aplikacije „Portal ponuda“ u sklopu AGRONET-a Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx, 3.5.2023. i na internetskim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr.

 

ID Poziva: 26191

Mjera:7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Naziv poziva: Izgradnja multifunkcionalne sportske građevine

PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 66.258,00 EUR bez PDV-a (499.220,90 kuna bez PDV-a)

Ponuda treba biti dostavljena na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u elektronskom obliku putem aplikacije „Portal ponuda“ u sklopu AGRONET-a Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspx

 

Osoba zadužena za kontakt: Krunoslav Golub, pročelnik UO za financije i gospodarstvo tel. 049/376-052

e-mail: krunoslav.golub@pregrada.hr

Postupci jednostavne nabave

Brzi pristup