Rang lista studenata za dodjelu top stipendije

Objavljeno Čet, 24/11/2022 - 14:35
pregrada

Temeljem članka 17. i 21 Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 43/19, 8/21 i 27/22, u daljnjem tekstu Odluka) nakon izvršenog pregleda svih zahtjeva u skladu s odredbama Odluke, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti objavljuje

RANG LISTU ZA DODJELU TOP STIPENDIJA STUDENTIMA S PODRUČJA

GRADA PREGRADE U 2022./2023. AKADEMSKOJ GODINI

REDNI BROJ

IME I PREZIME

OSTVARENI BODOVI

1.

Martin Drenški

Među 10% upisanih na rang listi prilikom upisa

2.

Nika Antolić

Među 10% upisanih na rang listi prilikom upisa

3.

Lara Jazbec

Među 10% upisanih na rang listi prilikom upisa

4.

Marija Valić

Među 10% upisanih na rang listi prilikom upisa

5.

Filip Krsnik

1384

6.

Marino Dumić

1250

7.

Klara Hostić

1235

8.

Lucija Martinko

1222

9.

Tamara Škrinjar

1222

10.

Martina Drenški

1205

11.

Vlatko Gretić

1160

12.

Valentina Vukmanić

1111

13.

Rea Dravinec

1036

14.

Lucija Hohnjec

1033

15.

Antonija Kunštek

1006

NEODOBRENI ZAHTJEVI

16.

Tena Špiljak

0

Ova rang lista objavit će se na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Pregrade.

Novosti

Brzi pristup