Organizacije civilnog društva

POPIS ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA PREGRADE

 • STOČARSKA UDRUGA PREGRADA
 • RADIO KLUB AUGUST CESAREC PREGRADA
 • LOVAČKO DRUŠTVO KUNA PREGRADA
 • UDRUGA UMIROVLJENIKA PREGRADA
 • DRUŠTVO NAŠA DJECA PREGRADA
 • UDRUGA VINARA I VINOGRADA DOBRA KAPLICA PREGRADA
 • FILMSKI VIDEO KLUB PREGRADA
 • UDRUGA PČELARA MEDENI PREGRADA
 • ZRAKOPLOVNI KLUB IKARUS PREGRADA
 • LIMENA GLAZBA VINAGORA
 • KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA PREGRADA
 • ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR SVETA ANA GORNJA PLEMENŠĆINA
 • UDRUGA KOSTELSKIH ŽENA KOSTEL
 • BEŽIČNA RAČUNALNA MREŽA WIRELESSSOPOT
 • BEŽIČNA RAČUNALNA MREŽA PREGRADAWIRELESS
 • ŠPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR BEDENIKOVIĆ PETAR SOPOT
 • UDRUGA DNEVNI MIGRANTI PREGRADA
 • GLJIVARSKO DRUŠTVO LISIČICA PREGRADA
 • MOTO UDRUGA POLICAJACA PLAVI VITEZOVI CROATIA VII
 • UDRUGA PROMICATELJA DUHOVNE I ZAVIČAJNE GLAZBE LIRA
 • ŠPORTSKO KULTURNA UDRUGA PAVLOVEC PREGRADSKI
 • STANICA PLANINARSKIH VODIČA ZAGORJE
 • UDRUGA UZGAJATELJA MALIH ŽIVOTINJA ZAGORJE
 • PREGRADA.INFO – UDRUGA ZA MLADE
 • AIRSOFT KLUB KUNE
 • ŠPORTSKA UDRUGA BENKOVO
 • AIRSOFT KLUB RENEGADE
 • UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA PREGRADA

KUBURAŠKA DRUŠTVA

 • POVIJESNA POSTROJBA KOSTELSKA PIŠTOLA KEGLEVIĆEVA STRAŽA KOSTEL
 • KUBURAŠKO DRUŠTVO VINAGORSKA KUBURA, VINAGORA
 • KUBURAŠKO DRUŠTVO STARA KUBURA, STIPERNICA
 • KUBURAŠKO DRUŠTVO SLOŽNA KUBURA, PREGRADA
 • PUCAČKA DRUŽINA GROF KEGLEVIĆ, PREGRADA
 • KUBURAŠKO DRUŠTVO SLOGA, STIPERNICA
 • KUBURAŠKO DRUŠTVO SVETI LEONARD, PREGRADA
 • ŠPORTSKO KUBURAŠKA UDRUGA CIGROVEC

Brzi pristup