Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade

Objavljeno Pon, 06/06/2022 - 08:53
pregrada
Datum

Naručitelj GRAD PREGRADA objavio je dana 6. lipnja 2022. "Obavijest o nadmetanju" za postupak: "Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade", broj objave: 2022/S 0F2-0022474.

Detalje o objavi možete vidjeti na linku OVDJE.

Postupci javne nabave

Brzi pristup