Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku „Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade."

Objavljeno Pet, 27/05/2022 - 13:33
pregrada
Datum

Uvid u kompletnu dokumentaciju može se izvršiti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, Prethodna savjetovanja, Tražilica: Naručitelj Grad Pregrada.

Prethodno savjetovanje traje od 27.05. do 02.06.2022.

Postupci javne nabave

Brzi pristup