Usluga čišćenja gradskih prostorija

Objavljeno Pet, 22/03/2024 - 15:10
pregrada
Datum

Naručitelj, Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada, OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16, 114/22; u daljnjem tekstu ZJN 2016) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 EUR bez PDV-a za robu i usluge odnosno 66.360,00 EUR bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

PODACI O NARUČITELJU:

Naručitelj: GRAD PREGRADA, MB: 2599368, OIB: 01467072751

Adresa: Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada

Telefon: 049/376-052, Fax: 049/376-132

Internet adresa: www.pregrada.hr

e-mail: grad@pregrada.hr

Odgovorna osoba Naručitelja: Marko Vešligaj, gradonačelnik

Osoba zadužena za kontakt: Nikolina Šoštarić Tkalec, tel. 049/376-052 e-mail: nikolina.sostaric@pregrada.hr

 

Predmet nabave: Usluga čišćenja gradskih prostorija

Evidencijski broj nabave: 7/2024

Oznaka iz CPV-a i naziv: 90911200 - Usluge čišćenja zgrada

Opis predmeta nabave: Čišćenje i održavanje poslovnih prostorija poslovne zgrade u Pregradi na adresi Josipa Karla Tuškana 2 i čišćenje i održavanje poslovnih prostorija aneksa poslovne zgrade u Pregradi na adresi Pod Lenartom 1, sveukupne površine za čišćenje 832,07 m². Detaljan opis tražene usluge nalazi se u Prilogu 5. ovog Poziva pod nazivom Specifikacija poslova čišćenja, a specifikacija površina za čišćenje u Prilogu 6. pod nazivom Specifikacija površina.

Procijenjena vrijednost nabave: 10.000,00 EUR bez PDV-a.

Postupci jednostavne nabave

Brzi pristup