Godišnji plan natječaja/javnih poziva za financiranje programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu

Objavljeno Sri, 05/01/2022 - 09:36
Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, 6/13,17/13, 718, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20 i 8/21), Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu (Službeni glasnik KZŽ, br. 55/21), članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 29/15), gradonačelnik Grada Pregrade donosi

Godišnji plan natječaja/javnih poziva

za financiranje programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro

iz Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu

 

Članak 1.

            Utvrđuje se Godišnji plan natječaja/ javnih poziva za financiranje projekata, programa i manifestacija organizacija civilnog društva iz Proračuna Grada Pregrade u 2022. godini, prema tablici koja se nalazi u prilogu.

 

Članak 2.

            Ovaj Godišnji plan objavit će se na mrežnim stranicama Grada Pregrade.

 

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ. spec. pol., v.r.

 

 

Tags

Natječaji arhiva

Brzi pristup