Godišnji plan raspisivanja Javnih natječaja 2022. za su/ financiranje programa/ projekata u sklopu javnih potreba u sportu Grada Pregrade

Objavljeno Čet, 13/01/2022 - 07:18
pregrada

Godišnji plan izrađen je temeljem članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području Grada Pregrade, a sukladno Programu javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2022. godinu kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pregrade. Ovaj Godišnji plan natječaja sadrži popis natječaja za dodjelu financijskih sredstava projektima  udruga u sportu koje će u 2022. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati  Sportska zajednica Grada Pregrade za financijske podrške na rok do 12 mjeseci, odnosno najduže do 31.12.2022. godine.

Natječaji arhiva

Brzi pristup