Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade

Objavljeno Uto, 18/01/2022 - 12:50
Logo Grad Pregrada

Predmet prodaje su:

  • građevinsko zemljište u Pregradi upisano u zk.ul. 280, k.o. Pregrada i to:

a) k.č.br. 1820, dvorište u Zlaki, površine 283 čhv odnosno 1018 m2, katastarske oznake 4122, sve k.o. Pregrada, čija početna cijena iznosi 69.500 kuna,

  • građevinsko zemljište u Pregradi upisano u zk.ul. 766, k.o. Pregrada i to:

b) k.č.br. 1300/9, livada Pregrada, površine 233 čhv odnosno 839 m2, katastarske oznake 2136/1, sve k.o. Pregrada, čija početna cijena iznosi 56.850,64 kuna.

Javni natječaj nalazi se u prilogu.

Natječaji arhiva

Brzi pristup