Poziv na testiranje i intervju

Objavljeno Sri, 15/12/2021 - 14:38
Grad Pregrada

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade, na radno mjesto: Viši stručni suradnik-poljoprivredni redar 1 izvršitelj/ica, (puno radno vrijeme) na određeno vrijeme - do povratka na rad odsutne službenice, objavljen 6. prosinca 2021. na službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www. burzarada.hzz.hr i web stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr,

održat će se dana 21. prosinca 2021. (utorak) u 9 sati u Gradskoj vijećnici u Pregradi, Josipa Karla Tuškana 2.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

OPĆI DIO
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
Zakon o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i područne samouprave (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

POSEBNI DIO
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine 20/18, 115/18, 98/19)
Pravilnik o agrotehničkim mjerama ( Narodne novine 22/19)

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili testove, bit će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će objavljen na oglasnoj ploči Grada Pregrade dana 16.12.2021. te na web stranici Grada Pregrade te će svaki kandidat koji ispunjava formalne uvjete, pojedinačno, o vremenu i mjestu provedbe testiranja i intervjua biti obaviješten putem elektroničke pošte navedene u dostavljenoj prijavi.

 

                                                                            PREDSJEDNICA POVJERENSTVA ZA  PROVEDBU NATJEČAJA

Marija Marjanović, mag. iur.

Natječaji arhiva

Brzi pristup