Poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Pregrade

Objavljeno Pon, 17/01/2022 - 07:26
Logo Grad Pregrada

Odlukom o javnim priznanjima Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 6/07) Gradsko vijeće Grada Pregrade utvrdilo je vrste priznanja, uvjete i postupak dodjeljivanja javnih priznanja grada Pregrade.

Odluku o dodjeli javnih priznanja, na prijedlog gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće, a može se dodijeliti jedno od sljedećih javnih priznanja:

1. Zahvalnica, koja se dodjeljuje "za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odnosno drugih djelatnosti".

2. Diploma, koja se dodjeljuje "za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenju djelatnosti gospodarskog i društvenog života grada Pregrade".

3. Plaketa, koja se dodjeljuje "za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprjeđenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi odnosno drugih djelatnosti od posebnog interesa za grad Pregradu".

4. Povelja počasnog građanina dodjeljuje se onim osobama "koje su svojim radom, političkim, znanstvenim, odnosno drugim djelovanjem značajno pridonijele napretku i ugledu Grada Pregrade".

Prema Odluci može se dodijeliti najviše jedna povelja počasnog građanina, tri plakete i po pet diploma i zahvalnica.

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pismeno obrazložene i sadržavati:

- za pojedince - životopis kandidata, tijek njegova rada i ostvarenih rezultata

, obrazloženje razloga predlaganja,

- za pravne osobe - osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, obrazloženje razloga predlaganja.

Pozivamo vas da dostavite vaše obrazložene prijedloge za neko od javnih priznanja najkasnije do 28. veljače 2022. godine na adresu Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, 49218 Pregrada, e-mail grad@pregrada.hr ili osobno.

Javna priznanja dodjeljuju se na svečanosti povodom obilježavanja Dana grada.

 

Natječaji arhiva

Brzi pristup