Čestitka u povodu Dana neovisnosti

Prije 27 godina 8. listopada Hrvatski sabor jednoglasno je donio Odluku o raskidanju svih državnopravnih veza Republike Hrvatske sa bivšom SFRJ. Tim činom stavljen je pečat hrvatske državnosti i omogućeno je stvaranje današnje moderne demokratske države. Uz ovaj povijesni datum, ujedno se obilježava Dan branitelja Krapinsko- zagorske županije, te njihov ogroman doprinos u stvaranju neovisne i samostalne RH.

Posebna hvala svima koji su položili živote na oltar Domovine te poštovanje svima koji su patili i žrtvovali se za slobodu, neovisnost i demokraciju.

U ime Gradskog vijeća Grada Pregrade, Gradske uprave, svoje zamjenice Gordane Križanec Ružić i svoje osobno ime čestitam svima Dan neovisnosti Republike Hrvatske i Dan branitelja Krapinsko- zagorske županije!

Gradonačelnik

Marko Vešligaj