Članica DGV Grada Pregrade Paola Sekušak sudjelovala na 1. susretu Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochilda

U Opatiji je od 13. do 14. prosinca 2019. održan 1. susret Nacionalnog foruma dječjeg vijeća Eurochilda na kojem je sudjelovala članica Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade izabrana u NEF Paola Sekušak u pratnji voditeljice DGV Jasne Vnuk.

Obzirom da je Društvo Naša djeca Opatija koordinator projekta za Hrvatsku, u partnerstvu sa Savezom DND-a Hrvatske, Opatija je tako ugostila dvadesetak djece i njihovih voditelja. Na otvorenju susreta Nacionalnog foruma sudionike je pozdravio dječji gradonačelnik Grada Opatije Vito Juričić te u ime domaćina zamjenik gradonačelnika Emil Priskić i tajnica DND-a Opatija Sanja Škorić.

Eurochild je mreža organizacija i pojedinaca koja širom Europe radi na promociji prava i unapređivanju dobrobiti djece i mladih. Kao dio svoje predanosti pravu djeteta da bude saslušano u svim odlukama koje ga se tiču, Eurochild radi na razvoju standarda sudjelovanja djece i uključivanju sudjelovanja djeteta u svoje radne strukture. Kao dio Eurochildove Strategije sudjelovanja djece, Eurochild podržava uspostavljanje nacionalnih Eurochild foruma (NEF).

Eurochild je, krajem lipnja 2019. godine, objavio poziv za podnošenje prijedloga za osnivanje dva nova Nacionalna foruma dječjih vijeća Eurochilda (NEF). Do ove su godine djelovala tri Nacionalna foruma dječjih vijeća kao pilot projekti i to NEF Malte, NEF Bugarske i NEF Estonije.

Program 1. Susreta Nacionalnog foruma dječjih vijeća Eurochild organizacije – NEF fokusirao se na upoznavanje vijećnika s radom Eurochild organizacije, strategijom dječjeg sudjelovanja u Europi te definirali svoj program rada  u mandatu koji traje dvije godine. Susret je završio pisanjem pisma potpredsjednici Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravki Šuici u kojem ju upoznaju s radom NEF-a Hrvatske i pozivaju na suradnju s ciljem povećanja kvalitete života djece u RH i Europi.

Izvor: http://poduckun.net/