Članovi Stožera civilne zaštite u posjetu Dječjem vrtiću Pregrada

Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Pregrada i članovi DVD-a Pregrada posjetili su danas Dječji vrtić „Naša radost“. Kao predstavnici Stožera civilne zaštite grada Pregrade, zajedno sa zamjenicom gradonačelnika Gordanom Križanec Ružić, ujedno i načelnicom Stožera, prezentirali su djeci svoje djelatnosti te im na taj način približili termin civilne zaštite.

Djecu su upoznali s ulogom vatrogasaca i Crvenog križa i namjenskom korištenju broja 112, a mališani su imali priliku pogledati što sadrži vatrogasno vozilo te se okušati u gašenju požara vatrogasnim aparatom i brentačom uz asistenciju operativnih članova.

Stožer civilne zaštite u Pregradi stručno je, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama, a obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.