72. obljetnica smrti Janka Leskovara

Janko Leskovar

Na današnji dan obilježava se 72. obljetnica smrti književnika Janka Leskovara.

Janko Leskovar rođen je 12. prosinca 1861. u selu Valentinovo. Na krštenju je dobio ime po Ivanu Evanđelistu, ali u obitelji su ga zvali Janko. Osnovnu školu pohađao je u Pregradi i Zagrebu. Roditelji su htjeli da bude svećenik, čemu se on usprotivio. Gimnaziju je pohađao u Zagrebu i Karlovcu.

U Zagrebu je 1880. završio učiteljsku školu. Godine 1881. počeo je raditi kao učitelj u Slavoniji, u Valpovu pa nastavio u Šljivoševcima, da bi 1889. nastavio u Prišlinu, a 1891. u Krapinskim Toplicama, Krapini i Karlovcu. Za vrijeme učiteljskog rada Leskovar se bavio pisanjem te napisao desetak priča, jedan putopis i dva kraća romana.

Tim je djelima u hrvatsku književnost uveo sasvim novu psiho-socijalnu tematiku zbunjenog, prestrašenog, siromašnog i rastrojenog provincijalnog intelektualca, a time je započelo i novo književno razdoblje pa je u hrvatskoj književnosti prepoznat kao „posljednji realist i prvi modernist“. Nakon odlaska iz Karlovca u Zagreb 1906. prestao je s književnim radom. Završetak radnog vijeka dočekao je kao učitelj u Lovrečim Selima 1922., a zatim nastavio živjeti u rodnom Valentinovu gdje je i umro 4. veljače 1949. Pokopan je na gradskom groblju u Pregradi.

Po njemu je nazvana osnovna škola u Pregradi, a 1992. u Pregradi je održan znanstveni skup i objavljen Zbornik radova o Janku Leskovaru. Ogranak Matice hrvatske iz Pregrade pokrenuo je ediciju Zagorski cvijeci u kojoj su objavljene knjige Sabrana djela I. (1993.) i Sabrana djela II. (1996.).

Grad Pregrada ima namjeru urediti piščevu kuću koja se nalazi u Valentinovu, a s ciljem osmišljavanja idejnog rješenja i svih aktivnosti vezanih uz projekt osnovan je Odbor za očuvanje baštine književnika Janka Leskovara. Nakon što su Krapinsko-zagorska županija i Grad Pregrada zajednički otkupili Leskovarovu kuću, napravljen je i Arhitektonski snimak postojećeg stanja kuće Janka Leskovara s osvrtom na interijer i eksterijer te stanje objekta po etažama (suteren, prizemlje i potkrovlje) te je u tijeku izrada projektne dokumentacije za obnovu kuće, koju sufinanciraju Grad Pregrada, Krapinsko-zagorska županija te Ministarstvo kulture i medija RH. Namjera je otvoriti prostor u smislu multifunkcionalne dvorane koja bi služila za potrebe početnog upoznavanja posjetitelja s Kućom i Jankom Leskovarom, organizaciju različitih umjetničkih događanja te za potrebe lokalnih udruga i mjesnog odbora Bušin. U visokom prizemlju planira se muzejski postav vezan uz život i stvaralaštvo Janka Leskovara, ljubav i Valentinovo, ali i pregradske dvorce, osobito obližnji dvorac Bežanec te suvenirnica, a naglasak će biti na interaktivnosti, multimediji, storytellingu i interpretaciji baštine, kako bi posjet objektu biti zanimljiv učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i drugim posjetiteljima, zbog čega se objekt nakon temeljitog postupka obnove, namjerava urediti po uzoru na uspješne primjere drugih centara za posjetitelje i interpretacijskih centara. Ovisno o prostornim i konstruktivnim mogućnostima te konzervatorskim načelima, u potkrovlju objekta planira se rezidencijalni dio u kojem bi mogli boraviti gostujući književnici i drugi gosti iz područja kulture i umjetnosti.

Inače, projekt obnove rodne kuće Janka Leskovara – 1. faza koja se odnosi na radove na sanaciji temelja, drenaža i odvodnja prijavljeni su na Poziv Ministarstva kulture i medija RH za financiranje u 2021. godini u kategoriji programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara. Riječ je o radovima ukupne vrijednosti 520.365,34 kn, a koji uključuju drenažu, sanaciju temelja u tlu od vlage (unutarnji i vanjski zidovi), ojačanje temelja s vanjske strane, odvodnju krovnih voda i fasadnu skelu.