Asfaltiranje cesta na području MO Plemenšćina

Nastavlja se sa radovima na asfaltiranju nerazvrstanih cesta. Ovaj tjedan asfaltirana je dionica na području MO Plemenšćina (nerazvrstana cesta Pl- 1.4 Pl1-Odvojak IV Debeljaki- Miklaužići), a ujedno će započeti radovi na asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području MO Bušin i MO Benkovo.

Naime, riječ je o najvećoj investiciji Grada Pregrade u 2016. godini.Na našem području ima 259, 69 km nerazvrstanih cesta, od čega je 90,40 km asfaltirano, a 169,29 km čine makadamske ceste što Grad Pregradu svrstava u jedinice lokalne samouprave koje imaju najveći postotak neasfaltiranih nerazvrstanih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Ukupno će ovom investicijom Grada biti obuhvaćeno 6,72 km nerazvrstanih cesta. S ciljem poboljšanja i povećanja standarda građana i građanki Grada Pregrade, smanjenja postotaka neasfaltiranih nerazvrstanih cesta, smanjenja troškova njihovog održavanja te rekonstrukcije javne rasvjete Grad pregrada se dugoročno zadužio putem kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 2.500.000,00 kuna na 6 godina. Dio troškova asfaltiranja sufinancirali su građani u visini od 30 % cijene radova.