Dan neovisnosti Rebublike Hrvatske

"Na današnji datum prije 26 godina Hrvatski sabor jednoglasno je donio Odluku o raskidanju svih državnopravnih veza Republike Hrvatske sa bivšom SFRJ. Tim činom stavljen je pečat hrvatske državnosti i omogućeno je stvaranje današnje moderne demokratske države. 
Uz ovaj povijesni datum, ujedno se obilježava Dan branitelja Krapinsko- zagorske županije, te njihov ogroman doprinos u stvaranju neovisne i samostalne RH.
Posebna hvala svima koji su položili živote na oltar Domovine te poštovanje svima koji su patili i žrtvovali se za slobodu, neovisnost i demokraciju.
U ime članica i članova Gradskog vijeća Grada Pregrade,  Gradske uprave, svoje zamjenice Gordane Križanec Ružić i svoje osobno ime čestitam svima Dan neovisnosti Republike Hrvatske i Dan branitelja Krapinsko- zagorske županije!

Vaš gradonačelnik

Marko Vešligaj"