Darko Herak imenovan direktorom Humplina

U prostorijama Grada Pregrade danas je održano zasjedanje Skupštine trgovačkog društva Humplin d.o.o. na kojem je donesena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju Uprave i direktora tog društva.

Svi predstavnici Skupštine jednoglasno su potvrdili Odluku Nadzornog odbora kojom se Darko Herak iz Huma na Sutli imenuje Upravom i direktorom trgovačkog društva Humplin d.o.o. na razdoblje od četiri godine.