Dječja gradonačelnica Marta Hercigonja na prijmu kod župana Željka Kolara

U sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna u Krapini je u četvrtak 4. listopada održana svečanost otkrivanja ploče Županija – prijatelj djece. Krapinsko – zagorska županija (uz Primorsko – goransku županiju) prva je županija u Hrvatskoj koja je stekla ovu prestižnu titulu. Događanju je nazočilo 550 djece s područja cijelo Krapinsko-zagorske županije te brojni zagorski gradonačelnici/e i načelnici/e te zamjenici/e.

Prethodno otkrivanju ploče, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar održao je u svom uredu prijem za dječje gradonačelnice/ke i načelnice/ke. Na sastanku sa županom bila je i dječja gradonačelnica Pregrade Marta Hercigonja, koja pohađa prvi razred gimnazije u Srednjoj školi Pregrada kako bi mu prenijela poruke i upite vršnjaka iz svoje sredine o pitanjima koja se tiču djece. „Iznijela sam županu kakvo je stanje u Pregradi i rekla što bi bilo potrebno. To su, na primjer, pločnici, pješački prijelazi, rasvjeta, pogotovo u područjima područnih škola. Trebalo bi ograditi dječja igrališta jer lopta često bježi na cestu i djeca su izložena opasnostima. Dječje gradsko vijeće predložilo je obnovu parka i postavljene su nove sprave, a mi dječji vijećnici obojili smo park u šarene boje, da bi se djeca osjećala što ugodnije“, rekla je Marta Hercigonja. Ovakav sastanak jedan je od načina na koji se želi realizirati dječja participacija i sudjelovanje djece u odlučivanju u pitanjima koja se na njih odnose pa je dogovoreno kako će se u drugoj polovici prosinca održati još jedan sastanak na kojem će biti i načelnici i gradonačelnici te će se napraviti analiza svega što je danas dogovoreno napraviti. Također je dogovoreno da se ovakvi sastanci održavaju dva puta godišnje, kako bi postojao kontinuitet u svrhu poboljšanja uvjeta djece na čitavom području Krapinsko-zagorske županije.

Otkrivanju ploče prisustvovali su i članovi Dječjeg gradskog vijeća Pregrade zajedno s voditeljicom Jasnom Vnuk te zamjenicom gradonačelnika Gordanom Križanec Ružić, koja je potom sudjelovala na okruglom stolu načelnika/ca i gradonačelnika/ca s predstavnicima Saveza društva Naša djeca Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, dok su djeca u Festivalskoj dvorani gledala predstavu „Sportski život letećeg Martina“, kazališta Mala scena. Organizator događanja bila je Krapinsko – zagorska županija, uz Grad Krapinu kao suorganizatora.

Grad Pregrada status Grada - prijatelja djece ima od studenoga 2007. godine. U okviru ove akcije u rujnu 2014. osnovano je Dječje gradsko vijeće, kao institucionalan okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu grada Pregrade, a koja se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Janka Leskovara Pregrada te Osnovne škole Đure Prejca Desinić, za učenike koji imaju prebivalište na području Vinagore.