Dječje gradsko vijeće pozvalo kandidate za EU parlament da postanu Prvaci dječjih prava

Na međunarodnoj razini u tijeku je koalicijska kampanja „Glasaj za djecu“ (Vote for Children) u kojoj sudjeluje niz istaknutih međunarodnih organizacija za zaštitu prava i interesa djece, poput Eurochilda, Save the Children, Terre des Hommes, UNICEF-a i drugih. Kampanja se zalaže da pitanja od interesa za djecu budu prioritet u izbornim programima budućih članova Europskog parlamenta te poziva kandidate da postanu borci za dječja prava, odnosno, Prvaci prava djeteta (Child Rights Champion).

Kampanji se pridružilo Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade izradivši video u kojem djeca šalju neke od mnogobrojnih poruka budućim europarlamentarcima da u svom radu u EU parlamentu postanu prvaci za prava djeteta, pozivajući se na poštivanje odredaba Konvencije UN-a o pravima djeteta.

U sklopu kampanje „Glasaj za djecu“ ističe se kako se djeca u Europi i svijetu suočavaju s brojnim ugrozama, poput siromaštva, socijalne isključenosti, diskriminacije i nasilja. Približno 100 milijuna djece živi u Europskoj uniji, u kojoj danas, zbog raznih razloga, sve više ljudi postaje zabrinuto za budućnost mladih naraštaja. Više od 25 milijuna djece u EU živi u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a osobito su ugrožena djeca migranata i izbjeglica; stotine tisuća djece još je uvijek smješteno u institucijama, umjesto da žive u obiteljskome okruženju; klimatske promjene prijete i djeci u Europi. Upravo su izbori za Europski parlament 2019. ujedno i prilika da Europski parlament postane globalni pobornik prava djeteta.

Više informacija o područjima prioriteta i sedam ključnih zahtjeva kampanje „Glasaj za djecu“ za buduće članove Europskog parlamenta dostupno je u letku u prilogu, dok je video dostupan na linku ovdje.

 

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Letak na hrvatskom jeziku.pdf400.19 KB