Dječji vrtić “Naša radost” dobio 192.166,00 kuna za poboljšanje materijalnih uvjeta

Dječji vrtić “Naša radost” iz Pregrade dobio je 192.166,00 kuna za poboljšanje materijalnih uvjeta. Riječ je o sredstvima dobivenima od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku temeljem Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u 2018. godini. Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja, kroz ulaganje u projektiranje, izgradnju/nastavak izgradnje ili nadogradnju objekata, sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju objekata ili dijela objekata, opremanje fiksnom opremom, uređenje okoliša, uređenje vanjskih terena te energetsku obnovu objekata dječjih vrtića.

Sredstvima Programa pomaže se jedinicama lokalne samouprave, osnivačima dječjih vrtića, u provedbi projekata. Ulaganje u objekte dječjih vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta, kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te ravnomjernijoj dostupnosti programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Sredstva za provođenje Programa osigurana su u “Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu“, aktivnost A 788018 – “Provedba mjera demografske i migracijske politike”. Sredstva osigurana za 2018. i 2019. godinu iznose ukupno 117.500.000,00 kuna.