Dodijeljena financijska pomoć kućanstvima koja su izgubila krovište u prirodnoj nepogodi

U prirodnoj nepogodi koja je u srpnju 2019. godine zahvatila Pregradu, četiri kućanstva s područja Pregrade izgubila su krovište. Kako bi im se pružila pomoć u sanaciji, Grad Pregrada dodijelio im je financijsku pomoć u iznosu od 10 tisuća kuna po kućanstvu.

Preostale prijave unesene se u Registar šteta te je u Krapinsko-zagorsku županiju poslano priopćenje o prvim procjenama štete u poljoprivredi, graditeljstvu, prometu i opremi. Do kraja mjeseca utvrdit će se konačna procjena koja će se proslijediti Županijskom povjerenstvu, a koje će potom konačne procjene dostaviti Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima koja obavljaju potvrdu konačne procjene štete, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19).

Nakon potvrde konačne procjene štete nadležna ministarstva sastavit će izvješće s prikazom svih potvrđenih šteta iz svoje nadležnosti te izraditi prijedlog o načinu dodjele pomoći za djelomičnu sanaciju šteta nastalih od prirodnih nepogoda koje dostavljaju Državnom povjerenstvu. Državno povjerenstvo potom pristupa provjeri i obradi podataka o konačnim procjenama šteta na temelju podataka iz Registra šteta i ostale dokumentacije te utvrđuje iznos pomoći za pojedinu vrstu štete i oštećenike. Nakon toga podnosi prijedlog Vladi RH za dodjelu pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda, a potom Vlada donosi Odluku o dodjeli pomoći.