Državna nagrada za humanitarni rad

Obavještavamo  Vas da je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći („Narodne novine", broj 102/15) i Pravilniku o državnoj nagradi za humanitarni rad („Narodne novine", broj 120/15),

raspisalo POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA DODJELU DRŽAVNE NAGRADE ZA HUMANITARNI RAD U 2017. GODINI.

Poziv je otvoren OD 15. STUDENOGA DO 01. PROSINCA 2017. GODINE.

Državna nagrada za humanitarni rad je najveće priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj.

Nagrada se dodjeljuje na prijedlog tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitnih i profitnih pravnih osoba, te fizičkih osoba.

Nagrada se dodjeljuje kao: Nagrada za životno djelo (jedna u tekućojgodini) - fizičkoj osobi, za trajan doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada, u obliku povelje i novcu, te Godišnja nagrada (najviše tri) - pravnoj ili fizičkoj osobi za iznimna postignuća u području humanitarnog rada, u obliku povelje.

Odluku o dodjeli Nagrade donosi Odbor za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad kojega je, na prijedlog ministrice nadležne za socijalnu skrb, imenovala Vlada Republike Hrvatske u mjesecu studenom 2017. godine.

Više na: http://www.mspm.hr/vijesti-8/6781