Državna nagrada za volontiranje

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dana 28. listopada 2019. godine objavilo je Poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Državne nagrade za volontiranje u 2019. godini, koja se dodjeljuje u sljedećim kategorijama: volonter/volonterka, koordinator/koordinatorica volontiranja, organizator volontiranja i organizator volontiranja koji razvija inovativnu praksu u volontiranju. Poziv možete pronaći na na službenim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u rubrici Istaknute teme/Mladi i volonterstvo/Volonterstvo/Državna nagrada za volontiranje.
Prijavu s prijedlozima mogu podnijeti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe za kandidata/kandidatkinju koji su u 2019. godini, sukladno Zakonu o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13), doprinijeli razvoju i afirmaciji volonterstva u Republici Hrvatskoj.
Rok za slanje prijava je 12. studenoga 2019. godine.

https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/mladi-i-volonterstvo/volonterstvo-9017/drzavna-nagrada-za-volontiranje/12312