Druga faza radova na sanaciji gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Pregrade

Nastavljaju se radovi na sanaciji gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Pregrade. Prošle godine, u prvoj fazi, izvedeni su radovi u vrijednosti 254.984,38 kuna (zona Pregrada). U ovoj, drugoj fazi, vrijednost radova biti će 375.000,00 (radovi na zoni Pregrada i zoni Plemenšćina). Radovi podrazumijevaju ugradnju mjerno regulacijske opreme u vodovodni sustav, opreme za daljinski nadzor protoka i tlakova u vodovodnoj mreži i opremanje nadzorno-upravljačkog centra u sjedištu tvrtke VIOP d.o.o. Projekt smanjenja gubitaka u sustavu, investicija vrijedna 1.611.280,86 kuna (sufinancijeri su grad Pregrada, VIOP d.o.o. i Hrvatske vode), planira se realizirati podjelom vodoopskrbnog sustava u zone i uvođenjem daljinskog nadzora potrošnje i tlakova svih dijelova (zona) sustava. Projektom sanacije gubitaka riješiti će se sadašnji problem učestalih kvarova / puknuća na cjevovodima vodoopskrbnog sustava koji uzrokuju prekide u opskrbi vodom potrošača, osigurat će se kvalitetnije upravljanje i gospodarenje sustavom. Krajnji cilj projekta je smanjenje gubitaka vode sa sadašnjih 50% na 33% te smanjenje puknuća cjevovoda, što će direktno utjecati na poboljšanje usluge opskrbe vodom za 6622 postojećih potrošača.