Europe goes local: Studijski posjet Sloveniji

Agencija za mobilnost i programe EU je u sklopu projekta Europe goes local od 15. do 19. listopada 2019. organizirala studijski posjet Sloveniji s ciljem predstavljanja primjera dobre prakse slovenskih gradova i zakonodavnog okvira u pitanju rada s mladima te umrežavanja među sudionicima radi stvaranja novih projektnih partnerstava između zemalja sudionica.

Studijskom posjetu odazvale su se četiri europske zemlje. Uz Sloveniju kao domaćina, sudjelovali su predstavnici Albanije, Estonije, Hrvatske i Švedske. Hrvatsku delegaciju su, osim predstavnice Grada Pregrade Petre Vdović, činili i predsjednik Savjeta mladih Krapinsko-zagorske županije Hrvoje Novak, Branimira Penić iz Udruge Carpe Diem, predstavnica Grada Karlovca Ivana Matan te predstavnik  Instituta za društvena istraživanja Zagreb Marko Kovačić.

Tijekom studijskog posjeta sudionici i sudionice imali su priliku upoznati se sa zakonodavnim okvirom Republike Slovenije, kao i radom udruga mladih i centrima za mlade. Tom prilikom posjetili su Ured za mlade Republike Slovenije, Nacionalni Savjet mladih (MSS), Mrežu mladih „MaMa“, Ured za mlade Grada Ljubljane, centar za mlade „Legebitra“ (Ljubljana), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto te centre za mlade u Brežicama, Trbovlju i Velenju. Sudionicima je predstavljena nacionalna strukovna kvalifikacija „Radnik s mladima (youth worker), upoznali su se organizacijom i podrškom radu s mladima na lokalnoj i nacionalnoj razini u Slovenij, kao i s radom s mladima u ruralnim područjima, a također im je predstavljen centar za mlade koji nosi oznaku kvalitete Vijeća Europe.

Inače, Europe goes local najveći je europski projekt u području rada s mladima te se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+.