GIP- Objava zbirne liste i predloženih pravovaljanih kandidacijskih lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora

U skladu sa člankom 16. Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora ( Službeni glasnik KZŽ, broj 3/15, 9/19, u daljnjem tekstu Odluka) i Obvezatnih uputa broj I. Gradskog izbornog povjerenstva o redoslijedu izbornih radnji i tijeku rokova pri provedbi izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora, ovlašteni predlagatelji kadidacijskih lista mogli su do 11.04.2019. do 24:00 sata predati kandidacijske liste i očitovanja o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjerena kod javnog bilježnika ili Gradskog izbornog povjerenstva.

Gradsko izborno povjerenstvo je u skladu sa člankom 17. Odluke utvrdilo pravovaljanost kandidacijskih lista, te sukladno članku 18. Odluke sastavilo zbirnu listu o svim predloženim pravovaljanim kandidacijskim listama.

U skladu sa člankom 19. Odluke, Gradsko izborno povjerenstvo objavljuje na oglasnoj ploči svakog mjesnog odbora i na web stranici grada sve pravovaljane predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbore članova vijeća mjesnih odbora.

U prilogu se nalaze predložene pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista za izbore članova vijeća mjesnih odbora