Grad ostvario svoja prva sredstva iz EU fondova za rekonstrukciju nerazvrstane ceste

Grad Pregrada ostvario je svoja druga po redu sredstva iz fondova Europske unije, ali prva za rekonstrukciju nerazvrstane ceste. Riječ je o projektu rekonstrukcije nerazvrstane ceste  C1-PETROVINA-MENJAČKI, prijavljenom krajem 2016. godine na Mjeru 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020., Podmjeru 7.2. Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, Operacija 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.

Rekonstrukcijom građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-nerazvrstane ceste, 3. skupine u naseljima Vrhi Pregradski i Cigrovec prometno će se povezati ova dva naselja te će se stanovnicima tih naselja omogućiti lakše prometovanje navedenom dionicom te osigurati njihova kvaliteta života. Primarni cilj ovog projekta je rekonstrukcija nerazvrstane ceste koja povezuje dva naselja. Jedan od ciljeva je i bolja prometna povezanost koja će stanovnicima omogućiti lakše prometovanje, te lakši i bolji pristup vozilu Hitne pomoći, policiji i vatrogascima u hitnim slučajevima. Samim time stanovnicima u tim naseljima će se poboljšati kvaliteta života. Prema posljednjem popisu stanovništva na području naselja Vrhi Pregradski živi 395 stanovnika dok na području naselja Cigrovec živi 414 stanovnika. Ova dva naselja su po broju stanovnika dva najveća naselja na području grada Pregrade, iza naselja Pregrada. Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste stanovnicima će se pružiti temeljne usluge koje treba imati svako ruralno područje.

Ukupno ostvarena sredstva, temeljem Odluke o prihvatljivosti dobivene od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, na temelju podnesene prijave je 1.200.685,70 kuna, odnosno najviši iznos koji je Grad mogao ostvariti. Ukupna vrijednost samog projekta je 1.266.267,85 kn.

Uvjetima natječaja propisano kako je projektom prihvatljivo građenje jedne nerazvrstane ceste te nije prihvatljivo fazno građenje za projekte/operacije, a sva projektno-tehnička dokumentacija i potrebne dozvole/akti za provedbu projekata/operacija moraju biti ishođene prilikom projektne prijave, što podrazumijeva riješene imovinsko-pravne odnose. Trošak izrade projektne dokumentacije iznosio je 93.750,00 kuna. Projektne prijave odobravaju se u skladu s ostvarenim brojem bodova prema kriterijima odabira određenim natječajem.