Grad Pregrada nastavlja sufinancirati prijevoz srednjoškolaca

Grad Pregrada i u ovoj školskoj godini nastavlja sufinancirati prijevoz učenicima srednjih škola, za što je u gradskom Proračunu za 2018. godinu osigurano 185.000,00 kn.

Za redovite učenike koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade te koriste javni prijevoz za odlazak u školu i na učeničku praksu, kod javnog linijskog autobusnog prijevoza subvencija Grada Pregrade iznosi za I. zonu do 10,00 kilometara 69 kuna, II. zonu od 10,01 do 20,00 km 99 kuna, za III. zonu od 20,01 do 30,00 km 122 kn, za IV. zonu od 30,01 do 40,00 km 145,00 kuna, za V. zonu od 40,01 do 50,00 km 168 kuna i VI. zonu od 50,01 i više km 198,00 kuna.

Kod željezničkog prijevoza subvencija iznosi, po jedinstvenoj željezničkoj tarifi 12,5% cijene mjesečne učeničke karte.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza učenici ostvaruju pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika koji ima potvrdu od strane škole, s popisom učenika za sufinanciranje prijevoza od strane Vlade RH i Krapinsko-zagorske županije.