Grad Pregrada sudjeluje u projektu „Partnerstvo za socijalnu i solidarnu ekonomiju“

Riječ je o projektu švicarsko-hrvatskog programa suradnje, kojim se osnažuje održivi lokalni razvoj dva hrvatska grada Ludbrega i Pregrade, promovira doprinos ispunjenju ciljeva održivog razvoja te, kroz podršku i transfer znanja švicarskog partnera, aktivno promovira i zagovara društvena i solidarna ekonomija u Hrvatskoj.

Projekt se sastoji od dva studijska posjeta, od kojih je prvi održan u Ženevi  od 28. listopada do 30. listopada 2019., a drugi će se održati u travnju 2020. godine kada će grad Pregradu posjetiti partneri u projektu  predstavnici Komore za društvenu i solidarnu ekonomiju Ženeve.

Posjet je okupio sudionike iz grada Ludbrega, predstavnike Zelene Mreže Aktivističkih Grupa (ZMAG) i grada Pregrade. Iz grada Pregrade sudjelovali su članovi i članice Vijeća za  društvenu i solidarnu ekonomiju: Krunoslav Golub, Davor Špoljar, Tajana Broz, Hrvoje Novak  i Silvija Kramarić, koji su tako imali priliku vidjeti različite modele i načine socijalne i solidarne ekonomije u gradu Ženevi.

Ukupna vrijednost projekta je 1,5 milijuna kuna, a provodi se od 1. travnja 2019. do 30. studenog 2020.