Grad Pregrada započeo sa projektom razvoja širokopojasne infrastrukture

Grad Pregrada započeo je sa projektom razvoja širokopojasne infrastrukture. Projekt obuhvaća područje gradova Pregrada i Klanjca te općina Desinić, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela. Na sastanku održanom 24. listopada u Pregradi, kao prvi korak u projektu, gradonačelnici i načelnici svih gradova i općina potpisali su sporazum o međusobnoj suradnji na projektu. Grad Pregrada tom prilikom je određen kao nositelj projekta. Potpisanim Sporazumom određen je zajednički interes  za suradnju prethodno navedenih gradova i općina na projektu razvoja širokopojasnog pristupa, usklađenim s Okvirnim nacionalnim programom Republike Hrvatske za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes, usvojen od Vlade RH u srpnju 2016. godine. Kao nositelju projekta Gradu Pregrada povjereno je provedba postupaka javnih nabava savjetodavnih usluga izrade Studije izvedivosti Projekta, pružanje potpore svim potpisnicima Sporazuma u provedbi javne rasprave, te izrade nacrta i konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na području provedbe projekta. Procijenjena ukupna vrijednost izrade Studije izvedivosti Projekta je 250.000,00 kn. Navedeni iznos odnosi se na sve partnere, a troškovi izrade Studije izvedivosti Projekta za Grad Pregradu iznose 53.392,53 kn.