Gradonačelnik Marko Vešligaj sudjelovao na završnoj konferenciji projekta Europe goes local

Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizirala je u petak 31. svibnja 2019. završnu konferenciju projekta “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level” pod nazivom Rad s mladima na lokalnoj razini: rezultati i preporuke u Centru za mlade Bunker u Samoboru.

Cilj konferencije bio je predstaviti projekt “Europe Goes Local”, koji je trenutno najveći europski projekt u području rada s mladima, kao i njegove rezultate.  U projekt je na nacionalnoj razini izravno uključeno 11 općina i gradova s područja Republike Hrvatske, a projekt koordinira nacionalna delegacija koju čine predstavnici Agencije za mobilnost i programe Europske unije te stručnjaci u području rada s mladima. Na konferenciji se raspravljalo o primjerima dobre prakse kao rezultata jednogodišnjeg rada na izradi i realizaciji planova uključenih JLS-ova kojima je unaprijeđena podrška lokalnom radu s mladima. Također, predstavljena je Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini kao rezultat projekta Europe Goes Local na međunarodnoj razini.

Kao panelist na konferenciji sudjelovao je i gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj koji je tom prilikom predstavio aktivnosti Grada Pregrada tijekom trajanja projekta EGL te što se to promijenilo u našoj lokalnoj zajednici zbog sudjelovanja u ovome projektu. Tako je predstavljen projekt Mladi u centru te Local youth policies on social enterpreneurship, kao i pilotiranje participativnog proračuna za mlade kroz projekt Uzmi pare i napravi nešto za mlade. Osim gradonačelnika Vešligaja, panelisti su u prvom dijelu konferenciji bili Mirna Kezele iz Grada Varaždina, Sanda Sušanj iz Grada Rijeke te Marija Kapović iz Grada Opuzena. U drugom dijelu konferencije naglasak je bio na europskoj dimenziji projekta gdje su panelisti iz Rijeke, Velike Gorice i Karlovca predstavili svoja iskustva proizašla iz studijskih posjeta na transnacionalnoj razini, a predstavljena je i Europska povelja o radu s mladima na lokalnoj razini koju će od 4. do 6. lipnja nacionalna delegacija, među kojoj je i predsjednica Gradskog vijeća Pregrada Tajana Broz, predstaviti u Bruxellesu.