Gradu Pregradi dodatnih 1,8 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU za obnovu cestovne infrastrukture

Objavljeno Pet, 31/03/2023 - 12:40
asfaltiranje

Dolaskom proljeća krenuli su komunalni radovi te je u tijeku veliki investicijski ciklus ulaganja u komunalnu infrastrukturu po svim mjesnim odborima za koji su sredstva osigurana iz EU fondova.

Uz veliku sanaciju klizišta koja je u tijeku, a koja je financirana sredstvima Fonda solidarnosti EU, sklopljen je dodatak ugovora za obnovu cestovne infrastrukture u vrijednosti od 1,8 milijuna eura.  

Radove vrijedne 1.653.251,94 eura s PDV-om izvodit će Colas Hrvatska d.d., a u sanaciju kreću sljedeće nerazvrstane ceste u ukupnoj duljini od 11,5 km:

B 3 (B2 - Vuki - Vnuki - Šoštarići - Kunštek - B2)

St 7 (St6 - Benci - Vinagorski Vrhi - S13) i dio S 13

Pl 13 (Ž2096 - Kušari - Sveta Ana - Vrhovci - Prigorje)

Pl 11 (Pl13 - Sveta Ana-Križ-Papeži-spoj Kostel Bregi - K2)

G-2 (Ž2118 - Vrbanci - Gajšak) i dio C 8 (G8 - Gajšaki - Haramini)

K 2  (D206 - Zad. Dom - Sv. Štefan - Novaki - Plemenšćina)

V-7.1 (V8 - Odvojak I - Vnučeci - Žnidarci - L22007) i dio V-7 (L22007 - Mlinari - Lazički - V8)

Bu 1 (Ž2096 - Bušin Donji-Kusci - L22091)

Rok za završetak svih radova na obnovi komunalne infrastrukture je lipanj ove godine.

Novosti

Brzi pristup