Imenovan stalni sastav GIP-a Grada Pregrade

Županijsko izborno povjerenstvo Krapinsko-zagorske županije donijelo je Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pregrade.

U stalni sastav Općinskog/Gradskog izbornog povjerenstva imenovani su:

 1. KSENIJA OGRIZEK za predsjednicu
 2. SANJA LESKOVAR-HOSTIĆ za potpredsjednicu
 3. MARIJA MARJANOVIĆ za članicu
 4. SNJEŽANA BURIĆ za članicu
 5. MARTINA KOBILAR KANTOCI za članicu
 6. KRUNOSLAV GOLUB za člana

Općinsko/gradsko izborno povjerenstvo na osnovi članaka 43. stavak 3. i 53. Zakona Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16):

 • imenuje i raspušta biračke odbore na svom području,
 • izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članice/članove općinskog/gradskog vijeća, kao i za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i njihovih zamjenika,
 • obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora na svom području,
 • ovjerava očitovanja kandidatkinja/kandidata o prihvaćanju kandidature za članice/članove općinskog/gradskog vijeća i kandidatkinja/kandidata za općinskog načelnika/gradonačelnika i njihovih zamjenika,
 • na osnovi pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članica/članova općinskog/gradskog vijeća te objavljuje zbirnu listu kandidatura za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i njihovih zamjenika,
 • određuje biračka mjesta na svom području,
 • nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
 • nadzire pravilnost izborne promidžbe za općinske/gradske izbore u skladu s ovim Zakonom,
 • prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članice/članove županijske skupštine i župana i njegovih zamjenika na biračkim mjestima na svom području i dostavlja ih županijskom izbornom povjerenstvu zajedno sa zapisnikom o svom radu, u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta,
 • prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na svom području za izbor članica/članova općinskog/gradskog vijeća te općinskog načelnika/gradonačelnika i njihovih zamjenika,
 • objavljuje rezultate izbora za članice/članove općinskog/gradskog vijeća, te za općinskog načelnika/gradonačelnika i njihovih zamjenika,
 • utvrđuje je li osigurana odgovarajuća zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u predstavničkom i izvršnom tijelu grada/općine,
 • prikuplja rezultate izbora po biračkim mjestima na svojem području i dostavlja ih županijskom izbornom povjerenstvu radi objave na internetskim stranicama županije,
 • određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,
 • obavlja poslove vezane uz financiranje izborne promidžbe propisane posebnim zakonom i obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva,
 • obavlja i druge poslove određene navedenim Zakonom.

Na osnovi članka 19. stavka 5. Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma („Narodne novine“, broj 55/16) općinsko/gradsko izborno povjerenstvo, po primitku odobrenja od područnog državnog arhiva za izlučivanje gradiva, donosi odluku o izlučivanju gradiva nastalog u provedbi izbora za:

 • općinskog načelnika/gradonačelnika i njihovih zamjenika,
 • zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda,
 • članice/članove općinskog vijeća/gradskog vijeća.

Rješenje se nalazi u Prilogu.

Prilozi