Isplaćene potpore male vrijednosti pregradskim poljoprivrednicima

Sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2019. godinu, a temeljem Javnog poziva isplaćene su potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Pregrade. Pravo na potporu ostvarila su 52 poljoprivredna gospodarstva u ukupnom iznosu od 46.528,31 kn.

Potpore su isplaćene za subvencioniranje nabave 680 kokoši nesilica u iznosu od 12.870,40 kn, za subvencioniranje nabave rasplodnog stada u govedarstvu za nabavu jedne junice i tri mliječne krave u iznosu od 14.520,00 kuna te za subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača/ nazimica u iznosu od 19.137,91 kunu za 49 korisnika.

Svim poljoprivrednim gospodarstvima koja su ostvarila pravo na potporu male vrijednosti dostavljena je obavijest.

Korisnici potpora iz proračuna Grada Pregrade su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva. Potpora podrazumijeva dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade s ciljem razvoja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.