Izbori 2015: Rješenje o imenovanju biračkih mjesta

Na osnovi Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ("Narodne novine", broj 66/15 - pročišćeni tekst i 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., dalje: Zakon) Izborno povjerenstvo III. izborne jedinice donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

U III. izbornoj jedinici određuju se biračka mjesta:
Grad PREGRADA

1. Biračko mjesto broj                                              
PREGRADA
GRADSKA VIJEĆNICA, UL. JOSIPA K. TUŠKANA 2

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PREGRADA: BEŽANSKA ULICA, BREGOVITA ULICA, GORIČKA ULICA, KOSTELGRADSKA ULICA, KRATKA ULICA, OBRTNIČKA ULICA, POD LENARTOM, PRILAZ MATE MAJERA, RUDARSKA ULICA, TRG GOSPE KUNAGORSKE, UL. ANTUNA MIHANOVIĆA, UL. BARUNA OTTENFELSA, UL. DRAGUTINA KUNOVIĆA, UL. GROFOVA KEGLEVIĆA, UL. JOSIPA K. TUŠKANA, UL. KSAVERA Š. ĐALSKOG, UL. STJEPANA BELOŠEVIĆA, UL.DRAGUTINA DOMJANIĆA, UL.MARIJE ROTH-HRESTAK, UL.RIKARDA JORGOVANIĆA, ULICA ANTE KOVAČIĆA, ULICA AUGUSTA CESARCA, ULICA AUGUSTA ŠENOE, ULICA BOROVA, ULICA DOBRAVA, ULICA FRANJE CVJETKA, ULICA GROFOVA RATKAJ, ULICA GUSTAVA KRKLECA, ULICA JANKA LESKOVARA, ULICA JURICE PREJCA, ULICA KOLARIJA, ULICA LJUDEVITA GAJA, ULICA MARKA TEPEŠA, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA MIROSLAVA KRLEŽE, ULICA S. KANTOCIJA, ULICA STJEPANA RADIĆA, VINAGORSKA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA

2. Biračko mjesto broj                                              
PREGRADA
HOL ISPRED GRADSKE VIJEĆNICE, UL. JOSIPA K. TUŠKANA 2

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

VRHI PREGRADSKI: VRHI PREGRADSKI

3. Biračko mjesto broj                                              
BUŠIN
KUĆA HANŽIĆ JOSIPA, BUŠIN 43

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BUŠIN: BUŠIN

4. Biračko mjesto broj                                              
KLENICE
KUĆA ŽIGER ŽARKA, KLENICE 16

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

KLENICE: KLENICE

5. Biračko mjesto broj                                              
VALENTINOVO
KUĆA NIKOLE PASARIČEKA, VALENTINOVO 23

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

VALENTINOVO: VALENTINOVO

6. Biračko mjesto broj                                              
SOPOT
PODRUČNA ŠKOLA, SOPOT 74

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

PAVLOVEC PREGRADSKI: PAVLOVEC PREGRADSKI, SOPOT: SOPOT, VIŠNJEVEC: VIŠNJEVEC

7. Biračko mjesto broj                                              
VINAGORA
PROSTORIJA  MJESNOG ODBORA, VINAGORA

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

GABROVEC: GABROVEC, MALA GORA: MALA GORA, MARTIŠA VES: MARTIŠA VES, VELIKA GORA: VELIKA GORA, VINAGORA: VINAGORA, VRHI VINAGORSKI: VRHI VINAGORSKI

8. Biračko mjesto broj                                              
STIPERNICA
PODRUČNA ŠKOLA, STIPERNICA 11/2

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

MARINCI: MARINCI, STIPERNICA: STIPERNICA

9. Biračko mjesto broj                                              
GORJAKOVO
PODRUČNA ŠKOLA, GORJAKOVO 98

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

GORJAKOVO: GORJAKOVO

10. Biračko mjesto broj                                              
CIGROVEC
KUĆA MRKUS MILANA, CIGROVEC 186/2

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

CIGROVEC: CIGROVEC 172-202 (PARNI), CIGROVEC 2-146 (PARNI), CIGROVEC 173-203 (NEPARNI), CIGROVEC 1-145 (NEPARNI)

11. Biračko mjesto broj                                              
BENKOVO
PODRUČNA ŠKOLA, BENKOVO 30

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BENKOVO: BENKOVO, CIGROVEC: CIGROVEC 148-170 (PARNI), CIGROVEC 147-171 (NEPARNI), SVETOJURSKI VRH: SVETOJURSKI VRH

12. Biračko mjesto broj                                              
PLEMENŠĆINA
DUĆAN U GORNJOJ PLEMENŠĆINI, GORNJA PLEMENŠĆINA 44/2

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

DONJA PLEMENŠĆINA: DONJA PLEMENŠĆINA, GORNJA PLEMENŠĆINA: GORNJA PLEMENŠĆINA, VOJSAK: VOJSAK

13. Biračko mjesto broj                                              
KOSTEL
PODRUČNA ŠKOLA, KOSTEL 7

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

BREGI KOSTELSKI: BREGI KOSTELSKI, KOSTEL: KOSTEL, KOSTELSKO: KOSTELSKO

KLASA: 013-03/15-03-02/1
URBROJ: 2186-172-15-6
VARAŽDIN, 23.10.2015.
Predsjednica
Snježana Hrupek-Šabijan