J A V N I P O Z I V za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o dodjeli stipendija i financijskih potpora Grada Pregrade

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi nove Odluke o dodjeli stipendija i financijskih potpora Grada, Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja predmetne Odluke.

Novom Odlukom želi se pojednostaviti postupak dokazivanja ispunjavanja uvjeta za ostvarenje stipendija i financijskih potpora za studente i učenike, a uvodi se i nova kategorija stipendija, a to su stipendije za izvanredna postignuća u području  kulture (npr. likovna, glazbena umjetnost), znanosti i sporta. Pravo  na stipendiju za izvanredna postignuća  imat će  učenici  srednjih  škola, sa prebivalištem na području grada Pregrade odnosno  čiji  roditelji ili skrbnici  imaju prebivalište  na  području Grada Pregrade, te studenti sa prebivalište na području grada Pregrade koji ostvaruju izvanredna postignuća u području  kulture (npr. likovna, glazbena umjetnost), znanosti i sporta.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), pozivamo zainteresiranu javnost – građane, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetne i provedive Odluke, da se odazovu. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada ili na e-mail adresu: grad@pregrada.hr zaključno do 04. prosinca 2017. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Odluke koji će se proslijediti Gradskom vijeću Grada Pregrade na donošenje.