Javna priznanja Krapinsko- zagorske županije

Povjerenstvo za priznanja, Županijske skupštine Krapinsko- zagorske županije, dana 16.01.2018. objavilo je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Krapinsko- zagorske županije. Priznanja Krapinsko- zagorske županije su plaketa i povelja. Plaketa Krapinsko-zagorske županije dodjeljuje se odvojeno za sljedeće kategorije: životno djelo, doprinos ugledu i promociji Krapinsko-zagorske županije i iznimno postignuće u protekloj godini, dok se povelja Krapinsko-zagorske županije dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Županiju.

Prema Odluci o priznanjima Krapinsko-zagorske županije, za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja ovlašteni su: župan, članice/članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, tijela gradova i općina s područja Županije, upravna tijela Županije, trgovačka društva, ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

Prijedlog za dodjelu priznanja Županije moguće je podnijeti najkasnije do 28. veljače 2018. godine na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Krapina, Magistratska 1, p.p. 43.

Što sve prijedlog za dodjelu priznanja treba sadržavati možete vidjeti u tekstu Javnog poziva koji se nalazi u prilogu ili na: http://www.kzz.hr/javni-poziv-priznanja-kzz-za-2017 .

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Javni poziv - priznanja KZŽ 2017.pdf178.99 KB